Tandem fit surculus arbor

Maurits van Oranje;

Vrije vertaling: Elk twijgje wordt een boom.

Tandem fit surculus arbor

Welkom

Welkom op de site van het Gilde van Tuinbazen.

Het Gilde is een vereniging voor professionele, vakbekwame tuinbazen die de hoogste graad van dit vakmanschap nastreven en bovenal de kennis die hiervoor nodig is met elkaar delen.


Wat is een tuinbaas?

Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas.

 

Tuinbaas is een eeuwenoud beroep. In vroegere tijden stuurde de tuinbaas een ware tuinploeg aan, tegenwoordig wordt veel werk uitbesteed daar een tuinploeg te kostbaar is. Op veel plaatsen werkt de tuinbaas met vrijwilligers. De tuinbaas is een vakman die de hoogste graad van perfectie nastreeft. Hij bewaakt het historisch ontwerp van park of tuin en zorgt voor continuïteit in het beheer. De tuinbaas is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en hij onderhoudt de contacten met de eigenaar, personeel, vrijwilligers en publiek.

De eigenaar kan een particulier zijn, de helft van de ruim vijfhonderd beschermde historische buitenplaatsen is nog steeds in particulier bezit. Vaker echter behoort het eigendom bij een overheidsinstantie als Staatsbosbeheer, een provinciaal Landschap, een vereniging als Natuurmonumenten, of een particuliere stichting.

Het onderhoud van historische tuinen en parken is een vak waarin liefde en kennis voor de groene wereld samengaan. Het vormt een onderdeel van onze horticultuur.


De Vereniging Het Gilde van Tuinbazen

De basisgedachte voor de oprichting van de Vereniging Het Gilde van Tuinbazen is ontstaan op instignatie van groenfilosoof Rob Leopold (†2005) van de Stichting Perennial Perspectives. In de jaren 90 van de vorige eeuw ontstond er tussen de tuinbazen en hoveniers van Twickel, Het Loo, Het Weldam, en Het Warmelo een vorm van kennisuitwisseling die Rob Leopold niet onopgemerkt bleef. Hij wilde naar een integrale tuincultuur, waarin landschapsarchitectuur, horticultuur en ecologie samengaan. De scheiding tussen kunst en ambacht in de tuin- en landschapsarchitectuur moest volgens Rob Leopold worden doorbroken en de hovenierskunst opgewaardeerd. Om het verwaarloosde horticulturele aspect te bevorderen is uitwisseling van kennis onder vakgenoten noodzakelijk.

Daartoe organiseert het Gilde van Tuinbazen twee keer per jaar excursies naar buitenplaatsen of landgoederen van leden, en er worden lezingen en/of vakkundige rondleidingen gegeven. Ook worden er studiereizen naar het buitenland georganiseerd. De onderlinge contacten leveren veel kennis op en er is een levendige uitwisseling van zaden, bollen, knollen en entmateriaal. Deze ‘kruisbestuiving’ stimuleert de tuinbazen in hun streven naar kwaliteit en versterkt de onderlinge band binnen het Gilde.

 

Recent zijn de contacten met het buitenland, o.a. Rusland. Adviezen van de Nederlandse tuinbazen worden gevraagd bij de restauratie en renovatie van Russische landgoederen. Diverse leden van het Gilde van Tuinbazen zijn actief betrokken bij groene opleidingen zoals de Leergang groen ruimtelijk erfgoed aan de HAS in ‘s Hertogenbosch.

 

 

Statuten

Rechtsvorm vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht op 4 juni 2003 te Breukelen.

Het Gildeblad

 De Tuinbaas is een kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen, Het verscheen voor het eerst in 2003 en bevat artikelen over bijvoorbeeld specifieke tuin- en parkonderdelen, zoals kassen, oranjerieën; beplanting, lei- en ander fruit en hoe dit te snoeien. Maar ook verslagen van binnen- en buitenlandse bezoeken aan bijzondere parken, boekbesprekingen en verwijzing naar vakliteratuur. Jaarlijks komt een speciaal themanummer uit, bijvoorbeeld over stinsenplanten. Het blad wordt ingevuld door een vaste redactie en wisselende bijdragen van de leden van het Gilde van Tuinbazen.

Het Gildeblad ligt ter inzage bij de Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen Universiteit en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

 

Literatuur

 In oktober 2010 verscheen bij uitgeverij Waanders te Zwolle het boek De Tuinbaas en zijn buitenplaats. Werken in historisch groen (ISBN 978 90 400 7702 9). De auteur Gertrudis A.M. Offenberg, architectuurhistoricus en wetenschapscorrespondent, belicht de tuinbazen vanuit de diverse aspecten die een historsche tuin bevat.

Tuinbaas Johan van Galen Last leverde prachtig fotowerk die de variatie en de bezigheden van de tuinbaas illustreren.

Lidmaatschap

Niet een ieder kan lid worden van het Gilde van tuinbazen. Het bestuur van het Gilde van Tuinbazen stemt al of niet in met de toelating van een aspirant lid. De ballotagecommissie, bestaande uit één bestuurslid en één van de leden, brengt advies uit aan het bestuur.

Lees meer

Evenementen

Jaarrond worden er door diverse organisaties evenementen georganiseerd die betrekking hebben op historisch groen en het vak van tuinbaas.

Lees meer

Documenten

Leden vinden hier de digitale tuinbaas en overige werkgerelateerde documenten.

Lees meer